Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

nihuhu
12:39
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadecoorkowa decoorkowa

January 16 2018

nihuhu
19:49
1282 95e4
Reposted fromgabrynia gabrynia viatobecontinued tobecontinued
nihuhu
19:48
8136 dcf0
Reposted fromIriss Iriss vialeksandra leksandra
nihuhu
19:47

January 11 2018

nihuhu
21:39

January 10 2018

nihuhu
21:25
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
nihuhu
21:25
3646 40f0 500
nihuhu
16:04
1273 e34d 500
Reposted fromgingerowaa gingerowaa viascorpix scorpix
nihuhu
16:03
nihuhu
16:03
nihuhu
16:03
nihuhu
16:03
5018 818b 500
regen
Reposted fromvolldost volldost viaczarnybez czarnybez
16:03
6096 9868 500
Reposted fromrawriot rawriot viaundonee undonee
nihuhu
16:01
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.

January 08 2018

nihuhu
20:01
7268 e9d4 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
nihuhu
20:00
8585 2dcc 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
20:00
7177 6198 500
20:00
3778 e355 500
nihuhu
19:59
6730 f345
Reposted fromMiziou Miziou viatobecontinued tobecontinued
19:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl