Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

nihuhu
16:29
8585 d874
nihuhu
16:28
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viamayamar mayamar
nihuhu
16:28
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viamayamar mayamar
nihuhu
16:28
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viamayamar mayamar
16:26
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaimmuff immuff
nihuhu
16:25
1901 861e 500
16:23
nihuhu
16:22
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nihuhu
16:21
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nihuhu
16:21
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
nihuhu
16:21
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów

February 19 2017

nihuhu
19:53
nihuhu
19:53
nihuhu
19:04
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viausmiechprosze usmiechprosze
19:04
4531 dc49 500
Reposted fromtwice twice viausmiechprosze usmiechprosze
nihuhu
19:00
nihuhu
19:00
9557 0ea1 500
nihuhu
18:58
nihuhu
18:57
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpressive impressive
nihuhu
18:57
Reposted fromjasminum jasminum vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl