Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

nihuhu
17:22
17:15
1263 b33c 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 via12czerwca 12czerwca
nihuhu
17:15
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome via12czerwca 12czerwca
nihuhu
17:15
17:13
17:12
9263 779e
Reposted fromhelterskelter helterskelter via12czerwca 12czerwca
17:12
8113 6c82 500
Reposted fromidiod idiod via12czerwca 12czerwca
nihuhu
17:09
2743 11c8
Reposted fromfafner fafner via12czerwca 12czerwca
nihuhu
17:08
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa via12czerwca 12czerwca
nihuhu
17:06
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
nihuhu
17:06
0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viaimpressive impressive
nihuhu
17:06
Reposted fromtwice twice viaimpressive impressive
nihuhu
17:04
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viausmiechprosze usmiechprosze
nihuhu
17:04
nihuhu
17:02
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viaSmerfMaruda SmerfMaruda

April 27 2017

nihuhu
18:25
18:24
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viamayamar mayamar

April 26 2017

15:29

April 25 2017

15:01
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
nihuhu
14:59
8191 c560
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl