Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

nihuhu
15:31
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger via12czerwca 12czerwca
nihuhu
15:27
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viaalittlepieceofheaven alittlepieceofheaven
nihuhu
14:15
0496 0833
Reposted fromgreensky greensky viausmiechprosze usmiechprosze
nihuhu
14:14
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viaalittlepieceofheaven alittlepieceofheaven
nihuhu
14:13
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viabe-awesome-today be-awesome-today
nihuhu
14:13
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viaimpressive impressive
nihuhu
14:12
4946 b18e
Reposted fromoutoflove outoflove via12czerwca 12czerwca
nihuhu
14:11
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix via12czerwca 12czerwca
14:11
2337 30ce 500
Reposted fromkilljill killjill via12czerwca 12czerwca
14:11

August 20 2017

nihuhu
14:04
Reposted fromuhuh uhuh viaundonee undonee
nihuhu
13:48
6083 a117 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
13:41
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viamayamar mayamar
nihuhu
13:40
6683 7a2d
nihuhu
13:38
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst

August 16 2017

nihuhu
18:08
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim vialeksandra leksandra
nihuhu
18:08
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaimpressive impressive
nihuhu
18:04
4299 8ab0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
nihuhu
18:04
18:04
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl